…enbart av karaktären om Grekland ska lämna eurosamarbetet?  Lika mycket bör man väl fråga sig hur länge eurosamarbetet vill ha kvar Grekland…

IMF-chefen Christine Lagard hävdar att det skulle leda till mycket dyrköpta konsekvenser och oro om Grekland nu tvangs lämna. På vilket sätt då undrar jag, utöver möjligen kortsiktiga effekter på likvärdiga länder. Vad mer av oro kan åstadkommas än den oro de redan skapat?  Jag må sitta fast i ett tvådimensionellt seende, men förklara -snälla – för mig som vore jag fem år varför det omvänt istället inte skulle stärka en av dylika rundhänt hanterade ekonomier svärtad valuta om de rundhänt hanterade ekonomierna tvangs lämna?

Annonser