Kommunstyrelsens ordförande i Täby, Leif Gripestam skriver i sitt senaste nyhetsbrev mycket bra och initierat om de snedvridna effekter skatteutjämningssystemet har.

Rekommenderad läsning!

Länk till nyhetsbrevet här.

Annonser