…vanskligt att svänga sig med absoluta tal om man inte har en riktigt bra förklaring till vart de siffror man framlägger kommer från.

Om rabatten på arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år tas bort hotas 14 000 jobb hävdar bl.a. Kent Persson, moderaternas nye partisekreterare. Utan källhänvisning till just siffran 14 000. Pressekreteraren Anna Lööf presenterar förvisso en plausibel beräkningsalgoritm från finansdepartementet som landar i häradet av denna siffra, men nevertheless är det vanskligt att bara kasta fram en siffra utan källa tycker jag.

Det är ganska självklart i mitt huvud att en återställare av arbetsgivaravgiften har negativ inverkan på ungdomsarbetslösheten. Det torde vara självklart även för den mest illröde belackaren. Blir något dyrare försvinner utrymmet att spendera med lika mycket. Således – arbetslösheten stiger i denna grupp.

Jag hade nog valt att uttrycka mig mer brett. Givet infon i stycket ovan och givet en källhänvisning till finansdepartementet kan man med fog hävda att det rör sig om i storleksordningen 10-15 000 jobb för unga i åldern 18-26 som hotas. Kanske fler i värsta fall. Eller ännu hellre vända på det till ett mer positivt, offensivt resonemang. Tack vare alliansens politik har 10-15 000 fler unga fått jobb!

Läs mer

Annonser