En mat-tant i Östhammar fick för sig att påldansa lite inför kverulerande högstadieelever. Joråsåatt…

Vissa upprörs över att hon gjorde det inför 14-16-åringar. Just med tanke på att de inte är myndiga.

Jag vill nog snarare torgföra en annan mer psykologiskt betingad indignation. Om den här mattanten ser ut som vilka andra mattanter som helst man besett under sin egen skoltid och därefter, är det upprörande att ungdomar i sitt sexuella uppbyggnadsskede ska behöva lida av åsamkad erektil dysfunktion i åratal efter detta.

Upprörande också att jag – som befinner mig i en mer sexuellt etablerad ålder och där den erektila funktionen inte alltid är exakt lika pålitlig som förr också ska dras med bilden av detta i huvudet…

Annonser