…bita handen som föder en kan väl inte uttyckas klarare än så här…?

Hur vore det om greker och andra slaskekonomier bara gjorde det som krävs för att lösa problemen, gärna med fokus på just det som behöver göras och inget annat?