… gå att putsa lite redaktionellt i ett idéprogram? Om det behövs.

Vad jag syftar på är den kritiserade formuleringen i moderaternas nyantagna dito:  ”Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande”

Jag tycker det är en rätt kass formulering, om jag ska vara ärlig, där det gäller att hålla tungan rätt i mun mellan nuläge och dåtid.

”Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt.” Nutid

” Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat.” Dåtid

”För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande” Nutid.

Det är väl ingen som med seriositeten i behåll t.ex. kan hävda att partiet varit FÖR apartheid men ingen kan heller säga att partiet varit särskilt tongivande MOT. Och vad har nulägesorienteringen ”För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande” egentligen för koppling till de historiska referenserna?

En hederligare och i mina ögon bättre formulering (utan pretentioner på att sätta min formuleringskonst på piedestal) hade kunnat vara:

”Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Vi som parti har historiskt emellanåt uppfattats som negativa, otydliga och i vissa sammanhang rent av motståndare till det rättvisearbete som bedrivits. En konservativ försiktig hållning gentemot förändring kan ibland tolkas just så. Nu är vi tydligare – För Moderaterna ska rättviseperspektivet ständigt vara närvarande!”

Luddet bortstädat – nystart.

Annonser