Karl Sigfrid levererar en mycket läsvärd och dräpande artikel på dagens Brännpunkt.

”Men om våra svenska skattepengar i allt högre utsträckning skulle gå till att finansiera ansvarslös utgiftspolitik i andra europeiska länder, hur skulle det påverka svenskarnas vilja att betala skatt? Vi är nog lika motvilliga som de grekiska medborgarna att finansiera uppenbart slöseri. Att tvinga svenska folket att betala för Greklands excesser vore därför inte bara att exportera våra hårt intjänade pengar utan i förlängningen även att importera den grekiska skattemoralen.”

Hear, hear säger jag! Ska EU överhuvudtaget ha någon form av legitimitet gäller det att de misskötsamma – och av rundhänta politiker styrda – länderna (oftast återfunna på breddgrader söder om Alperna) får lösa sina egna skapade problem.