…Täby 63 000 invånare,  två Systembolag. Kvot invånare 1:5,  kvot Systembolag 1:1

Näsbypark, del av Täby kommun, 18 000 invånare – inget Systembolag. Kvot invånare 1:1,5, kvot Systembolag syntax error.  

Ytterligare en ansökning från Täby kommun om en systembolagsetablering i Näsbypark är avslagen. Motivet – man ser från systembolagshåll  inte behovet av en butik ytterligare i Täby. [I ett av Stockholms köpstarkaste områden; Näsbypark – min anmärkning] 

Filosofin med Systembolagets butiksnät ska vara utformat utifrån ett serviceperspektiv snarare än ett lönsamhetstänkande.

Okej.

Undran 1) Näsbypark har många äldre invånare = serviceperspektivet relevant = varför ingen butik? 

Undran 2)  Har lönsamhetstänket verkligen varit underordnat serviceperspektivet i Strömstad, som lyckats få två Systembolag – ett på Oslovägen 7 och ett på Oslovägen 44…?

Är det bara jag som känner den stickande doften av hyckleri här?

Annonser