…har fått i uppdrag att tillfråga 1000 sjätteklassare om deras syn på partierna.

Spännande läsning

Det märks att det blir mer och mer sommar ju längre in i densamma vi kommer.

Annonser