Med den 28-åriga värnamotjejen, tillika partiets ekonomiske talesperson Annie Johansson, som lär ha 21 av 27 distrikts stöd, kommer ekvationen ovan i alla fall med all sannolikhet hitta sitt absoluta jämviktsläge.

Ett mycket bra val om partiet har som ambition att vara ett urtydligt liberalt alternativ. Hon förkroppsligar epitetet och torde vara en trovärdig fanbärare för liberalismen. (Även om det förvisso finns lika många varianter av liberalism som det finns ostar i kyldisken på en stormarknad tror jag ingen argumenterar stenhårt mot det påståendet)

Gillar småskaliga avtalslösningar framför kollektivavtal, ogillar signalspaning (FRA) och annat ”storebror ser dig”-relaterat som en sann liberal ska göra. Liberal ekonomisk hållning. Hon har tillsammans med Fredrik Federley varit påtryckare generellt i partiets omvandling från det lite smygsossiga till ett centerparti med mer och mer etablerad liberal framtoning.

Det ska bli intressant att se om det går att sammanväva de traditionella folkrörelsegräsrötterna – oftast boende i landsbygd eller mindre samhällen/städer – med den ”falang” som kommit att kallas stureplanscentern. Är det någon som ska lyckas med det är det nog Annie Johansson.

Bloggat: Tokmoderaten, Böhlmark.

Annonser