Seher Yilmaz hävdar i ett genmäle på Brännpunkt att det inte är en demokratisk rättighet att vara med i LSU. Delar man inte grundvärderingarna är man inte välkommen. Häpp!

Hon beskriver det bl.a. så här:

”Alla oavsett ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck ska ges samma möjligheter och rättigheter. Den synen delar inte SDU”

Sdu påstås alltså stå i kontrast med allt ovan. (Vad hon nu grundar det påståendet på…)

Så Sveriges unga muslimer – som tydligen med hästlängder kvalat in – anser alltså att män och kvinnor har exakt samma rättigheter? Att HBT-individer har det? Att judar, kristna och andra ”otrogna”  har det?

Det var något nytt!

Det går framåt för Sverige!