Please! Säg att vi inte har ytterligare en enkelriktad, helt- eller delvis statsfinansierad, floskelverkstad?

”LSU är en ideell organisation som finansieras främst genom de
projekt vi driver
. Våra medlemsorganisationer betalar varje år en medlemsavgift men den största delen av våra ekonomiska resurser  kommer från myndigheter eller statligt stödda organisationer. Varje år omsätter  vi ungefär 15 miljoner kronor.

Många av utmaningarna som ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför ser vi erfarenhetsutbyten och samarbeten med ungdomsorganisationer runt om i världen som ett
viktigt uppdrag. Vår verksamhet utgår från ett hållbart perspektiv – att beslut
som fattas idag inte ska belasta kommande generationer.”

[Kursiveringarna är mina] Citat från LSU:s hemsida.

Samarbete över kulturgränser alltså? Erfarenhetsutbyten. Hur väl rimmar det med beslutet att exkludera ett partis ungdomsförbund som finns representerat i sveriges riksdag bara för att de tycker annorlunda?

Vad jag refererar till är Seher Yilmaz, ordförande LSU som igår levererade ett debattinlägg på SvD Brännpunkt om varför man valt att exkludera sdu.

”Sverigedemokraterna är ett politiskt parti vars grundläggande politiska idé står i kontrast till tanken om att alla människor ska kunna leva sina liv så som de önskar. Partiets riksdagsinträde är ett symptom för att rasismen är högst närvarande i dag och leder till att vi frågar oss vilket samhälle vi faktiskt verkar i idag. Rasism är en odemokratisk samhällsidé som hindrar människor att ta del av och utöva makt och inflytande i Sverige och i världen. I ett samhälle där människor konsekvent exkluderas förlorar demokratin sin styrka och legitimitet.”

Floskelmätaren lade sig helt plötsligt i det övre mätområdet.

Jag har inga bindningar till sdu what so ever, men jag kan en gång för alla förklara för Seher Yilmaz att bl.a. ett ifrågasättande av en snedvriden invandringspolitik inte är rasism. Att liknande tillmälen slutar missbrukas i tid och otid bara för att det finns de som tänker utanför mainstreamfåran är väl en nåd att stilla be om…

”Partiets riksdagsinträde är ett symptom för att rasismen är högst närvarande i dag ” Nu börjar bullshitmätaren röra sig också.

”Rasism är en odemokratisk samhällsidé som hindrar människor att ta del av och utöva makt och inflytande i Sverige och i världen”  Öhm…?

”I ett samhälle där människor konsekvent exkluderas förlorar demokratin sin styrka och legitimitet.” Ja…sdu är väl ett exempel…

Gustav Kasselstrand, ordf. sdu, bemöter Seher Yilmaz minst sagt inkonsekventa debattinlägg på dagens Brännpunkt.

”I och med beslutet att stänga ute SDU kan LSU rimligen inte längre kalla sig partipolitiskt obundna. Att de i sitt idéprogram kritiserar det faktum att unga ofta är exkluderade från ”viktiga arenor och processer” är löjeväckande nu när de själva exkluderar unga. ”

Precis!

Annonser