Tidningen information.dk belyser den danske integrationsministern Sören Pinds lagförslag om att kriminella utlänningar ska utvisas från Danmark, oavsett fängelsestraffets längd.  (Återges även i DN och SvD). Förslaget förväntas klubbas igenom med stor majoritet.

Aktion – Reaktion.

En självklar hållning om Ni frågar mig.

Annonser