…verkligen vara ett avtryck av den svenska väljarkåren 2011…?

Gårdsförsäljning kommer att ”resultera i 2,3 miljoner fler sjukdagar”…

”Den idylliska ”vingården” med egenproducerat vin på den svenska landsbygden skulle i verkligheten ofta riskera att bli östeuropeiskt ägda spritbutiker i Stockholm som hårdlanserar Jeltsinvodka till ungdomar.”

Och satan kommer, personifierad, ut ur den där grammofon-maskinen i form av sån därn satanistisk och hemsk… och…eh… djävulsdyrkande…rock&roll-musik!  [Mitt raljerande]

Suck!

Jag ställer frågan igen – är dessa människor verkligen, på allvar, representativa för hur väljarkåren och Sverige ser ut…?

Alledes oavsett…Stackars Sverige!

Annonser