…som vissa påstår, men väl ett visst uppvaknande. På SvD Brännpunkt levererar idag de fyra alliansarna i trafiknämnden svar på tal.

Det handlar om om stockholms tunnelbana och den diskussion som varit kring den. Utbyggnad och rejäl kapacitetsökning som vissa (inklusive jag själv) förespråkar eller att ”Stockholm ska vara en spårvägsstad” som trafiklandstingsrådet hittills verkar haft som mantra och stående oneliner.

Skönt att se att alliansen nu växlar upp och även söker regeringens hjälp att kunna snabba upp infrastrukturprocessen i en stad som växer. En process där även tunnelbanan nu synes lyftas upp från att ha, vad det förefallit utåt, betraktats lite som en gökunge ( i alla fall i jämförelse med den närmast religiösa vurmen för markplansförlagda spårsatsningar) till att bli en baby bland andra babies med arvsrätt i infrastrukturfamiljen.

De flesta är förstås medvetna om att t-bana initialt är dyrt, men man måste väga in alla faktorer. På lång sikt. Inte bara stirra sig blind på den initiala prislappen. Minskat buller, inga barriäreffekter, sväljer många resenärer, minimala störningar i form av snö, is, löv, exploateringsmöjligheter för marken som annars skulle upptagits av spår, minskad trängsel i gaturummet, inga farliga korsningar etc, etc, etc.

Jag vill absolut inte verka obstinat. Ansatsen i debattartikeln är bra. Dock tycker jag ändå att debattinlägget fortfarande doftar starkast av spårväg, spårväg, spårväg. Det ska byggas spårväg till universitetet, som redan idag trafikeras via Roslagsbana, buss och tunnelbana.  Tvärförbindelserna ska utgöras av spårväg (inte ett ord om ens en utredning rörande tvärande nergrävda t-banelinjer kan jag läsa mig till). Tydligen ska vi nu också få pendeltåg till Täby… Är det månne den s.k. Roslagspilen man pratar om här? Stockholm C- Norrtälje, via bl.a. Täby? Eller är det Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår som åsyftas? Old news i så fall. Inte ett ord om tunnelbana till Täby, trots att Täby enligt plan ska växa till 80 000 invånare, att det byggs för fullt för ett nytt centrum och att Täby rimligen får betraktas som navet i nordostsektorn i vilket en smidig access till t-banenätet borde finnas enligt mitt förmenande.

Nåväl, bra att ansatsen i alla fall är lagd, att man växlat upp och att det inte går lika mycket prestige i detta nu, vilket det förefallit gjort tidigare. Tunnelbanevisionerna känns dock fortfarande vaga och matta.

Mina tidigare inlägg om detta finns här, här och här

Annonser