Åsa Olli Segendorf, fil. dr. nationalekonomi, och Tommi Teljosuo, fil.mag. freds- och konfliktkunskap, för idag ett resonemang i ett brännpunkts-inlägg att vårdnadsbidraget ytterligare ökar segregationen och bidrar till att invandrade kvinnor fastnar ytterligare i bidragsberoende.

Därmed föreslår de, som en av åtgärderna, ett skrotande av vårdnadsbidraget.

Så… det bidrag som i grunden är ägnat att stärka föräldrars valfrihet ifrågasätts och föreslås t.o.m. skrotas p.g.a. att just det bidraget bl.a. riskerar att överutnyttjas av invandrare och bidrar till segregation?

Intressant!  För andra bidrag har i så fall inte liknande effekter..?