Hear, hear Tommy Waidelich (s) och Caroline Szyber (kd)!

Ibland sitter andra partier på det kort på hand som man behöver för att få straight flush. Om nu T-banans utbyggnad i grunden räknas som något sossigt är jag på den punkten inte det minsta rädd för att kalla mig en renodlad gråsosse.

Även Stockholm måste väl någon enstaka gång måste kunna få lite statliga tillskott för infrastrukturen?  Tidigare har det ju som bekant landat långt ner när t.ex. Trollhättan fick motorväg före Nynäshamn. Trots att behovet var 10-falt större med en lösning på 73:an ner till Nynäshamn (som ju bl.a. är Stockholms djuphamn) valde Perssons regering den gången att lyfta pengapåsen över till Västergötland av rent regionalpolitiska skäl.  Nu har i alla fall delar av (s) respektive (kd):s lag tänkt till och insett att behovet av en utbyggd tunnelbana i Stockholm behövs och det naturliga i det läget är förstås att staten är med och delfinansierar detta. En regionalpolitik i så fall kopplat till ett reellt och akut behov denna gång i regionen Stockholm; rikets huvudstad.

De sträckningar som Tommy Waidelich nämner är bara att skriva under på.  Nya Karolinska och Nacka. Förlängningar av den blå linjen norrut, den röda mot Täby och Hagsätralinjen mot Älvsjö. Likaså – som Caroline Szyber poängterar – att detta är ett arbete som behöver starta nu och inte vänta till 2021. (Vilket skulle ge ett tapp på 10 år i en region som varje år växer med i runda slängar 40 000 invånare. Min anmärkning)

Som sagt. Hear, hear! Bara att fortsätta driva på! Jag är helt enig med Er i detta!

Läs mer här. Mina tidigare inlägg om detta här och härTokmoderaten skriver riktigt bra om detta.

Annonser