”Stockholm ska bli en spårvägsstad!

Det har Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd i Stockholm och tillika ordförande i lobbyorganisationen Spårvagnsstäderna kommit överens om.

Jaha, då vet vi det.

En kapacitetsökning i tunnelbanan – som redan nu slår i taket –  är alltså inte aktuell. Trots att den ju som bekant sväljer ganska duktigt med resenärer? Trots att den med alla faktorer invägda är lönsam? Ett nedgrävt, effektivt transportsystem för att snabbt ta sig mellan A och B, som gör att gaturummet inte belamras ytterligare? Inte aktuellt! Häpp. Ridå.

Men det kanske kan komma till på lång sikt. ”…när vi sitter här en dag, när jag går med rollator, så skulle jag inte bli förvånad om någon med mitt uppdrag rentav fattar beslut om att bygga nya tunnelbanor. ”

Problemet är att om satsningen på kollektivtrafiken verkligen är seriös kan vi inte vänta till den dag Christer är redo för ett besök på hjälpmedelscentrum i Sundbyberg…

……………………………………………………………………………………………………………………….

Läs mer här, här, Mitt tidigare inlägg om detta här.

Annonser