KTH levererar en studie som visar att tunnelbanan faktiskt är lönsam och som presenteras i SvD.

Jag vill bara med detta inlägg kort torgföra min åsikt – att tunnelbanan så klart ska förlängas till Täby C.  (Tycker självfallet att den ska förlängas till bl.a. Orminge också, såväl som det borde vara det självklara valet av lösning till nya Karolinska. ) Det är för mig en självklarhet att Täby ska vara nordostsektorns nav och att i ett sådant nav ska gå att ta sig vidare ut i det stockholmska tunnelbanenätet.

Flera fördelar förutom tillgängligheten och smidighet: Det sväljer kopiöst med resenärer. Inga förfulande järnvägsspår genom bostadskvarter som bidrar till gnissel, hjulskrik och buller. Inga barriäreffekter. Marken ovanpå kan exploateras till annat än banvallar.

Tyvärr verkar Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd fullständigt ha snöat in på sitt prestigeprojekt spårvägar (Läs: NK-expressen) och sticker nu tyvärr huvudet i sanden. Det vore önskvärt om trafiklandstingsrådet åtminstone denna gång lät sig slippa ur tjänstemännens grepp och faktiskt försökte se till helheten vad som är bäst för hela regionen. Ska vi ha kollektivtrafik som ledstjärna för hur folk transporterar sig ska väl rimligen det mest effektiva hamna högst upp på agendan?

Läs mer här, här, här

Annonser