…på allvar tror att kvaliteten i den svenska välfärden och de offentliga funktionerna kan bibehållas om den politiska korrektheten får svälla ut än mer än vad den redan gjort...?

http://www.youtube.com/watch?v=n_FZiRQ82qs&feature=player_embedded

(En minut in i inslaget en demonstration om fria bostäder och rättvisa åt alla. )

Annonser