Jag har inga ambitioner att från mitt håll i onödan fortsätta att blåsa i det vattenglas, i vilken det nu pågår en konstitutionell storm p.g.a en veritabel gangsters påståenden att HMK i sina yngre år varit på strippklubb. Men jag kan konstatera att det är skönt att justitieminister Beatrice Ask inte ger efter för t.ex. vänsterpartisten Lena Olssons och sossen Sven Erik Österbergs krav på en ”sanningskommision”. Tack! Vänstern har alltså börjat gå den undre världens ärenden och tar ogrundat, obevisat skvaller som intäkt att med fullt blås driva sin tes…? Häpnadsväckande.

Gunnar Hökmark sammanfattar detta på sin blogg på ett bra sätt så jag känner mig inte manad inte uppta mer byte av cyberspace för att säga samma sak. Jag nöjer mig med att länka dit och lyfta på hatten för Beatrice Ask som inte faller till föga. Lyfter också på hatten för centerpartiets Johan Linander, v.ordf. justitieutskottet, av samma anledning.

Annonser