6 av 10 lärare är positiva till ett återinfört betyg i ordning och uppförande enligt en undersökning som Lärarnas tidning gjort. Bland nykläckta lärare är siffran ännu högre.

Vid en första anblick kan ett betyg i ordning och uppförande kännas lockande. I vissa klasser är väl inte disciplinen den allra bästa. Stök, stim och bristande respekt gentemot lärare och andra elever förekommer. Visst behövs något göras.

Men! Hur kan ett mål formuleras utifrån detta som skolorna kan följa? Det torde väl finnas någon form av konsensusgränsläge för när det stora flertalet upplever ohyfs och störning, men hur formulera konkret vad som ska ingå i ett rikslikar-godkänt uppförande? Vad är ett rimligt ordningssinne? Hur viktat skulle ett sådant betyg vara? Samma meritvärde som andra ämnen?

En lärare kan ha en preferens för vad som är ett bra uppförande emedan en annan har en helt annan toleranströskel. Lämnar då inte detta väldigt mycket åt det subjektiva? Går du i Slapp-Hasses klass kan du få godkänt utan vidare, medan SS-Hilde underkänner dig om du så bara har suddgummit liggande snett på bänken…?

Idén är intressant, men det väger ändå över åt det skeptiska hållet. Känns lite som ett slag i luften.  Att 6 av 10 lärare vill ha ett liknande betyg torde dock lända till eftertanke hos ansvariga politiker. Man kan skönja ett rop på hjälp mellan raderna…

Läs mer här

 

Annonser