Punktmarkeringen från oppositionens flotta av centerpartiets skepp i allians-armadan har jag skrivit om förut.  De ser tydligen som sin stora (enda?) chans att försöka skjuta centern i sank (läs få c att hamna under 4%)och på det sättet oskadliggöra alliansen som regeringsbildare. Alla medel är bra utom de dåliga.

Två artiklar i SvD idag är ett exempel på att oppositionsamiral Sahlin prioriterar att avfyra salvor mot centern framför att ta itu med skörbjugg, loppor, salt i dricksvattnet, skeppsmask och snurrande kompasser i den egna flottan.

Rätt futtigt att man i två på varandra följande skrivningar  enbart ägnar krut åt onyanserad kritik och inte nämner särdeles mycket om vad man själva vill uppnå med sin politik. Om den finns… 

Är de rödgröna överhuvudtaget formerade i frågor som rör statligt ägande t.ex? Säkert något väljarna vill veta.  (Mp) har ju sagt både ja och nej till delutförsäljning av Vattenfall. Östros likaså.  Vilken är den gemensamma ideologin på vänsterkanten?  

Vi på den högra delar uppfattningen att det offentliga inte ska hålla på med verksamheter som den privata marknaden kan sköta minst lika bra eller bättre. Kompassriktningen är hyggligt klar.

Det vore klädsamt med en redovisning över hur de hyggligt företagarvänliga (mp) ska ympas ihop med de inte fullt så avregleringsivrande (v). Kommer vänstersidans kompassnål att stanna på något överhuvudtaget så vi får veta?