…man få en tusenlapp per opinionsundersökning som presenteras kunde man lätt kunna ta tjänstledigt fram till valet och klara sig riktigt bra…

Den där tidningen (vars apostrofering jag inte längre vill unna dem)/United minds levererar en färsk dito där Alliansen fortfarande har initiativet med 45,9 mot 45%. Sd ser i denna undersökning ut att försätta det parlamentariska läget i remi med sin vågmästarroll och de 6,5% man får.

It aint over until the fat lady sings, nu sparkar valrörelsen igång och förflyttningar i opinionen lär det bli,  men… Om man ponerar att detta skulle bli valresultatet… Vad händer då? Vilken beredskap finns? Ingen säger sig ju vilja söka någon som helst form av samarbete med (sd).  Blocköverskridande lösningar är ju en idé (troligen den enda om ingen vill regera med en bräcklig minoritet). Det lär bli duktigt urvattnat och dessutom har ju en del exempel från Europa visat att detta snarast stärker de partier som de större blocköverskridarna vill hindra…

Korsbefrukta och skapa en hybrid eller ansa och tukta den där plantan (som ingen synes vilja ta i utan handskar) i form av ett samarbete i någon form…?

Hm, trixigt…

Annonser