Den där tidningen, och dess tillförordnade ansvarige utgivare Lena Melin som pekat ut Littorin som sexköpare lär visst ha blivit polisanmäld och JK-anmäld för förtal enligt notiser den 17/7 och 19/7  (medan undertecknad lökade i datorlös semesterstuga). Helt rätt!  Bara att önska lycka till!

Men vad har hänt sedan dess?  Någon som kan rekapitulera? Eller är detta nu helt plötsligt lika kallt som ett rör transporterandes flytande kväve i en kryo-anläggning?

Det sista livstecknet i denna historia är att Littorin nu synes ansökt om att avgångsvederlag. (Månne skicka notan till den där tidningen..?) Men hur går det med anmälningarna – och varför tystnade den där tidningen så kapitalt?

Annonser