…syndikalisterna utsätter Berns för en blockad överhuvudtaget kan man väl tillåta sig att fundera kring?

Berns anlitade en underentreprenör att sköta renhållningen vid namn NCA. Ett företag med anställda som – får man anta – börjat arbeta där helt frivilligt. Berns hade således inget arbetsgivaransvar då ett uppdragstagar-förhållande Berns vs NCA förelåg.

Berns väljer att avsluta samarbetet med NCA – oklart varför, den högst troliga anledningen borde väl vara att de inte var tillräckligt bra som leverantör.  NCA friställer 25 personer. (Isolerat som ett resultat av detta…?)  

Syndikalisterna inleder en utpresningsliknande blockad i syfte att vigga skadestånd för detta… Mot Berns! 

1, Har någon form av skadeståndsgrundande avtalsbrott mellan Berns och NCA begåtts är det väl ett civilrättsligt mål företagen emellan?

2, Om allt enligt ovan är ok och NCA inte uppfyller Berns kriterier (och därmed blir fockade som leverantör) är väl det bara en sund prioritering från Berns. Det är väl inte Berns fel om en UE inte lever upp till kraven?

3, Snälla SAC – lägg ner! Er aktion här och på vissa andra ställen har ett i huvudsak löjets skimmer över sig, men inte utan allvarligare undertoner.

Annonser