…den dementi från (v) rörande en särskild bredbandsskatt som Henrik von Sydow tidigare varnade för på Brännpunkt, som jag skrev om här och som jag sedemera gjorde en pudel, halv piruett och rättning mittåt på, då jag blev korrigerad av bloggläsaren Micke vK att detta endast var en enskild funktionärs åsikt och inte hela partiets. (Hon som delar efternamn med mitt smeknamn och en stadsdel i Malmö – Siv Holma)

Bra! Då vet vi att det är en skatt som de rödgröna inte tänker införa – givet en sådan regeringsbildning.

Dock kvarstår min nyfikenhet över finansieringen av rätt så frikostiga ökningar av de offentliga utgifterna. (Förutom återinförande av arbetsgivaravgiften för unga, höjda bensinskatter m.m. – vilka säkerligen inte kommer ge det netto som krävs) Nu försvann ju liksom en av de presumtiva ”inkomstkällorna”…

Annonser