…att en del ungdomar är arbetslösa. Det är allvarligt med arbetslöshet överhuvudtaget. Att ha ett eget arbete på vilket man kan försörja sig är naturligtvis viktigt. Vi är nog alla överens om – möjligen med undantag för extrema bidragsvurmare – att det är ett prioriterat arbete att tillskapa en politik som främjar nyanställningar och jobb.

Dock läser en del statistik som fan läser bibeln och använder detta som slagträ i valrörelsen. Ja, ja finns det slagträn att använda så använder man väl dem, så är det, men faktaunderbyggnaden ska vara rätt! Åtminstone för den egna trovärdighetens skull i debatten.  

På dagens DN debatt påvisar Claes-Håkan Gustafson fil dr, Statistiska centralbyrån och Berndt Öhman fil dr, tidigare avdelningschef vid Statistiska centralbyrån diskrepanser i statisiken. Bl.a. synes ungdomsarbetslösheten vara skyhögt större än vad den i själva verket är (de facto runt 6%) tack vare att studerande anmält sig som arbetssökande (kanske för att få något påhuggsarbete på ferier eller vara redo och med i matchningen när studierna tar slut) och på så sätt hamnar i statistiken.

Som jag sa, arbetslöshet – oavsett hur många som omfattas – är obra och åtgärder därvidlag måste vidtas. Men det gäller att jämföra äpplen med äpplen. Rätt ska vara rätt.

Annonser