I dag fredag är det kristdemokraternas show i Almedalen. Ett parti jag i mångt och mycket gillar. De presenterar bl.a. ett fempunktsprogram som i många stycken är intressant.

Förutom den tidigare aviserade ”akutgarantin” där ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på akuten (om rätt resurser tillförs – mycket välkommet!) lägger man fram kontaktperson för de äldre, äldre ska få ”Vip-status” inom vården, äldreomsorgsfrågor ska samlas under ett samordningstak och mediciner ska kunna samköras i ett centralt register.

Bra där! De äldre är det inte många som pratar om. Det är faktiskt riktigt uselt om man ska prata klarspråk. ”De som byggde landet” – för att använda ett slitet uttryck – förtjänar i många avseenden mer respekt och plats än idag (där långt oviktigare frågor och grupper oförtjänt får ett större utrymme).

Detta är en fråga (kd) äger och det är bra att de kliver fram och vågar driva detta stenhårt. Socialkonservatismen borde rimligen – rätt paketerad – attrahera mer än 5-6 procent av väljarkåren.

Jag ser saker som jag gillar stenhårt i (kd):s fempunktare. Som jag nämnt – akutgarantin. Med rätt resurser, rätt prioriteringar, rätt ledning och organisation torde inte en maxgräns på fyra timmar vara en utopi att kräva. Klart att jag höjer mina händer för detta förslag. Mycket bra.

Jag gillar också att någon äntligen orkar torgföra ett krav på ett gemensamt system för samkörning av läkemedel. En multisjuk patient har 5-10-15… olika mediciner, ofta lika många läkare. Med 5-10-15… olika läkare får man som patient lika många prestiger, viljor och retroaktivt 5-10-15… olika (ofta med representation frikostiga) läkemedelsleverantörer som alla vill trilla ut just sina piller.  En samordning här är ett akut behov.  

Att en äldre ska tilldelas en kontaktperson gillar jag med. Påminner starkt om ett förslag om vårdcoacher som Filippa Reinfeldt (m) kläckte för ett år sedan ca, men hur som helst – en bra idé. Att ensam och svag fäktas mot Goliat är inget drömföretag direkt…

”Vip-filer för äldre” är väl det enda jag känner sådär för. Känns lite populistiskt när det egentligen handlar om lika vård för alla – oavsett ålder. Hade det stått så hade jag gillat det.  Det handlar väl snarast om en attitydsförändring inom vården gentemot äldre patienter. Att alla ska behandlas med full respekt. Speciellt äldre som kanske betalat in till välfärdsystemen i 40+ år borde ju ha rätt att förvänta sig creme de la creme-bemötande. På många ställen får de det, men inte alla. Hur det ska åstadkommas låter jag andra mer initierade fundera på.

Helhetsintryck -Bra (kd)! Glöm nu bara inte bort väljarna 18-26 också! De gillar de värderingar Ni står för. Fast alla vet inte det riktigt ännu… ;o)  Bara att ge sig ut och torgföra även där!

Läs mer här, här, här, här, här, här, här

Annonser