här talar en statsminister med en seriös och långsiktig hållning för hela Sverige och för Sveriges folk!  En dito mycket populär statsminister. Mycket bra debattartikel i dagens DN. Skön läsning när valrörelsen nu verkligen kickar igång i och med moderaternas dag som inleder  Almedalsveckan.

Glöm aldrig bort att det var den regering som Reinfeldt leder som stod emot vänsterns populistiska krav på miljard efter miljard till diverse krisande verksamheter i finanskrisens initialskede – banker, bilindustrin! Det har placerat oss i en gynnsammare position än de flesta övriga länder i Europa.

Genom att iakttaga måttfullhet, att satsa på kvalitet, sysselsättning, och ta ansvar för de offentliga finanserna och koncentrera resurserna till välfärdens kärna står vi oss bra idag och kommer att komma ut som klara vinnare när ekonomin vänt tillbaka. Därtill ska förstås läggas en ökad satsning för ett tryggare Sverige mot brott. 

När de rödgröna i ett desperat populistiskt ryck försöker övertrumfa med att t.ex. ligga 12 miljarder över Alliansen i utgifter, står Alliansen kvar med fötterna på jorden för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Det som de rödgröna försökt skjuta in sig på – arbetslösheten bland unga – (ett resultat av bl.a. krisen och att man i statistiken medtagit även studerande) besvaras på ett mycket bra sätt av de fyra borgerliga ungdomsförbundens ledare på Brännpunkt

Bara att instämma – det kommer väl knappast att hjälpa upp situationen att slopa de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga under 26 som de rödgröna föreslår…? Däremot är vårt goda ekonomiska utgångsläge tack vare en klok politik något som jag törs lova kommer ge resultat direkt och på sikt.

Nej, mina vänner, låt oss arbeta för att Fredrik ska få leda det här landet i fyra år till! Minst…

Annonser