…att förbudet att bygga nya kärnkraftreaktorer nu är borttaget i Sverige. Hög effekt med minimala koldioxidutsläpp.

Synd att förbudet är kvar i Tyskland. Brunkolens mecka. Brunkolen blir då tyvärr då ett av de huvudsakliga alternativen. Ett alternativ vi i Sverige sannolikt varit i högsta grad beroende av om förbudet mot nya reaktorer inte hävts.  Synd att Vattenfall fortsätter investera i detta smutsiga energislag. Även om investeringarna kan ses mot bakgrund av att ny, effektivare och renare teknik tillkommer så…ja…

Känns sisådär om Ni frågar mig…

DN