…en dag för tidigt om man säger så.

Jag talar om de nordiska hälsoministrarnas överenskommelse om att förbättra informationen länderna emellan om t.ex. prickade läkare.  Överenskommelsen kommer också omfatta tandläkare, sjuksköterskor och övrig auktoriserad hälsovårdspersonal.

Patientsäkerheten höjs – patienterna vinnare. Bravo!

DN

Annonser