…eller jäkligt genomskinlig. Samma formella betydelse dessa båda ord inbördes men ack så väsensskilt ändå.

Oppositionen har nu oblygt och utan dimridåer lagt hela sin (i sig försvagade) flotta bredsida mot konteramiralen (läs: vice statsministern) Olofssons skepp i tron att de med ett massivt bombardemang ska kunna skjuta hennes skepp i sank och med detta oskadliggöra den – med valvindsträckta segel – uppseglande allians-armadan.  Får vi väck centern får vi väck alliansen. Så gör vi! Hurra! Alle man till relingarna! Hissa röd örlogsflagg!

Ett ganska desperat drag om Ni frågar mig. Centern lär av tradition näppeligen ramla ur riksdagen, de har sin lilla hard core-kärna av väljare,  även om de understundom balanserat nära gränsen.  Nästintill osänkbara om Ni frågar mig.

Men det är väl bra.  Oppositionen kan få hållas med att stånga sig blodiga och skicka på bredsida efter bredsida med projektiler mot (c) – vilka jag tror de enkelt kan avvärja med att t.ex. ifrågasätta varför sämre villkor för företagen skulle ge minskad arbetslöshet för unga. Etc. Moteld finns, bara att fyra av. Upp med hakan nu Maud! In och röj!

Under tiden flankerar de övriga allians-skeppen den luggslitna oppositions-flottan och bombarderar den i ryggen med frågor som rör ordning och reda i ekonomin, lägre skatter för låginkomsttagare, patienten i centrum inom vården, världens bästa skola…

Man skulle kanske ha blivit sjökrigs-strateg…

Läs mer här, här, här, här, Fredrik

Annonser