…förtroendebransch som politiker opererar i. Ordet förtroendevald politiker betyder ju just de politikerna fått väljarnas förtroende att i en representativ demokrati fatta beslut som har en direkt eller indirekt påverkan på deras liv.

I går rapporterades om Mona Sahlins – inte helt oväntat – låga förtroende i valmanskåren i en undersökning från Sifo. T.o.m. i de egna väljarleden där knappt 50% tror att hon skulle göra sig som statsminister. Idag presenteras en undersökning från Synovate i vilken Reinfeldt slår henne på varenda punkt.

 Idag rapporteras dessutom från opinionsinstitutet Novus att förtroendet är ännu lägre för hennes – närmast rabiata – ekonomiske talesperson Thomas Östros. (Många undersökningar bliiir det, men det är intressant att betrakta trenden)

Så här ser det ut (kopierat ur SvD):

• 58 procent anser att Fredrik Reinfeldt (M) har mycket eller ganska bra kompetens för att hantera ekonomin.

• 57 procent anser detsamma om Anders Borg (M).

• 28 procent anser att Mona Sahlin (S) har mycket eller ganska bra kompetens för att hantera ekonomin.

• 27 procent anser detsamma om Thomas Östros (S).

Synnerligen låga siffror för de ledande företrädarna för sveriges näst största parti och vad som ska vara det ledande oppositionspartiet…  Men desto mer glädjande för firma Reinfeldt/Borg (m). Grattis till ett arbete well done och en seriös framtidsvision som ju synes tas emot väl!  

Läs mer här

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Knappast flam(s) i kubik som lär hjälpa den (s)junkande (s)kutan, knappast något annat heller som det verkar…

Annonser