…hur är det möjligt att vi har haft så undermålig säkerhet kring våra kärnkraftverk (i alla fall Forsmark som det verkar) och kanske kring annan kraftproducerande industri så att ett 50-tal Greenpeaceaktivister kunde ta sig in i det skyddsklassade området runt reaktorområdet på Forsmark?

Bra att Anders Carlgren, miljöminister reagerar och lovar krafttag, bristerna är ju nu blottlagda i öppen dager, men hur är det möjligt att vi i 30 år haft dessa allvarliga brister…?

Jag vill dra mig till minnes att den senaste Beck-filmen (I stormens öga) innehåller ett terrorattentat mot just Forsmark. Tanken slog mig då – trots att det var fiktion – kan detta hända IRL?

”Nä, det skulle nog inte gå så lätt”

Tji, tjoho och tjena vad fel man hade där då… :-S   Inte alltid positiv affirmation är i verkligheten applicerbar…

Vi måste naturligtvis hitta alla svaga punkter i först och främst kärnkraftens, men också annan kraftindustris skalskydd. Alledes oavsett vad just dessa Greenpeace-aktivister hade för uppsåt – de ska inte vara där! Ingen ska vara där som inte har där att göra! Nästa gång kan det vara andra aktiviteter, farliga aktiviteter på agendan från andra grupper… Brrrr…

Läs mer här, här, här, här

Annonser