SvD och DN återger simultant vad som rapporterats i SR  om att centerpartiet är det parti som har lägst andel utlandsfödda i sin skara kandidater inför årets val. Inte ens miljöpartiet når med sina 13% utlandsfödda når upp till rikets 16% i snitt. Jaha…?

Som reaktion på liknande underökningar ber jag att få återge vad signaturen ”Anna T” skriver i kommentarsfältet i DN:

”Hur stor andel bögar har resp parti?  Hur stor andel ungdomar?  Hur stor andel låginkomsttagare, arbetslösa, vänsterhänta, pollenallergiker, DN-journalister etc.?  Ge upp någon gång med detta evinnerliga tjatande om utsatta grupper som inte är representerade. Man kan om man vill och har kompetensen. Sen är den viktigaste frågan ändå om någon vill bli representerad av personen ifråga,  Frågan är för komplex för att göra den till en ren proportionalitetsfråga.”

Precis!

Annonser