…om vi sköter våra trumfkort rätt i valrörelsen, ty de frågor vi vann valet på 2006 ser också ut att bli valvinnare även i årets val.

Så länge jag har varit med i politiken har jag från det parti jag företräder fått lära mig att man ska köra stenhårt på de frågor där man har störst trovärdighet. Där varumärket är inarbetat. Moderaterna har en mycket stor trovärdighet i frågor som rör jobb, sysselsättning, valfrihet, starkt rättsväsende, lägre skatter, ordnad ekonomi etc. Kanske inga frågor man öppnar med som raggningsreplik på krogen, men inom dessa områden är moderaterna urstarka. Det gäller att fortsätta trumma på med dessa.

Men… utan att låta som en genusteoretiker, så är dessa i sig oerhört viktiga frågor till övervägande del ”manliga” attraherare. De något ”mjukare” och ”kvinnliga” attraherarna – miljön, äldrevård, barnomsorgen etc. ligger traditionellt med babords slagsida. Det kommer att ta tid att vrida upp skutan i lod vad gäller dessa. Ännu längre att få den att tippa över mot styrbord. Arbetet är inlett, det är bra att vara där och visa sig, stärka upp sig – ty vi HAR en mycket bra (bättre än vänsterblockets) politik på dessa områden –  men vi ska nog passa oss för att HELT fastna i dessa frågor i denna valrörelse. Pratar vi miljö så får förvisso alla veta vilken bra miljöpolitik och profil vi har, men samtidigt så kan miljöpartiet casha in gratispoäng på att deras nisch är i rampljuset och de blott genom att ha namnet miljö i sitt namn får poänger genom att på något vis vara apostroferade. Pratar vi jämställdhet – vilket är viktigt – så ska man samtidigt vara medveten om att feministiska (feminism och jämställdhet är dock inga synonymer!) rörelser oförtjänt stärks (V, F!) bara av att vara i rampljuset och få synas.

Som DN  idag pekar på är jobbfrågan viktigast följt av vård och skola. Vi ska prata sysselsättning, sysselsättning, sysselsättning! Ju fler i arbete, ju mer välfärd! Vi ska prata om vårdval, att sätta patienten i centrum på bekostnad av byråkratin, vi ska prata om att vi vill ha världens bästa skolor.  Vi ska även prata om trygghet mot brott, vi ska prata om lägre skatt för låg- och medelinkomsttagare. Då kommer det här att gå vägen. Ty vänstern har inte mycket att bjuda mot.

Mer underhållande text om detta hos min gode vän och dern tillika försvarsivrande tokmoderaten. Deltag även gärna i rosornas krig som blommat upp kring (s) förlorade fråga vården.

Annonser