…att du med största sannolikhet har passerat stadiet lättare till måttligt internetberoende för länge sedan när du twittrar om din sons pågående drunkning… :-/

Läs här