The wandering Aramean har vad som framgår att läsa i SvD läckt information om hur man enkelt kan markera ”överstrukna” undantag (och därmed kunna läsa dem)  i de annars rigorösa amerikanska säkerhetskontroll-rutinerna efter 11/9-2001.

Bl.a. rullstolar undantas tydligen från säkerhetskontroll…!

Jag har ingen avsikt att raljera kring rullstolsburna eller så, men visst ser man i detta en helt ny terrorist-typ? En som sedan länge vetat hur man ska ta sig igenom kontroller…

Några som vi haft kännedom om i nästan 30 år… 🙂

.

Annonser