… med sina fem-sju procent om alla bestämmer sig för att frysa ut dem.  Inget av blocken kommer att kunna styra på något vettigt vis om (sd) sitter emellan och kan fälla förslag åt höger och vänster beroende på humör som friflytande parias. En liten tuva…

Så sök någon form av samarbete med dem är mitt förslag! Inte nödvändigtvis någon plats i en regering, men en form av gentlemens agreement i de viktigare frågorna . Jag vet att jag må vara kontroversiell i min ståndpunkt, men ett samarbete handlar om ett givande och tagande på ett sätt som ett friflytande vågmästarparti aldrig behöver ta hänsyn till. Den som tror sig kunna neutralisera något genom att försöka tiga ihjäl det och vända ryggen åt det är nog ute och snurrar. Speciellt i det här fallet. (Sd) är på väg att kila in sig och vi behöver en väg framåt efter 2010. (Någon måste ju kunna regera!) Sök en form av kompromisslösning! Neutralisera den vägen.

Hur det samarbetet skulle se ut in i minsta detalj är jag inte karl ännu att tänka ut – kanske jag kan tillåtas hänföra till reespektive partis strategiska förhandlare, men jag vill i alla fall så ett frö att nu gäller det att vara kreativ och tänka fritt. De är på väg in och det är något alla måste förhålla sig till.

SvD1, SvD2, SvD3,