Om jag var ansvarig läkare på (bil)akuten skulle min journal kunna se ut som följer:

Patienten SAAB inkom akut efter en längre tids sjukdom, Konkursmässighet (Automobila bancrupsia), en sjukdom som började för över 20 år sedan med tydliga spår av bl.a. röda siffror i den årliga ekonomiska avföringen. Har sedan länge varit insatt på modercellspreparatet GM som nu försvagats i sin verkningsgrad och måste sättas ut.

En läkare ville sätta in det oprövade preparatet Koenigsegg, ett preparat som sagt sig kunna finna bot på patientens problem med dålig kroppseffektivitet, organisatoriska problem, bristande framtidsutsikter och röda siffror i den ekonomiska avföringen.

Det visade sig att Koenigsegg inte var det preparat som kunde hjälpa utan var mest ett marknadsföringsjippo med snyggt prospekt, tomma ord och ett försök att få ett eko i världen från medicinföretaget självt.

Patienten – som väntat på denna medicin – har under väntetiden fortsatt att blöda kraftigt, blott 30% blodmängd återstod vid ankomst till akuten.  Vissa, ej så framstående helare (även kallat kvacksalvare eller om Ni så vill rödgröna röran) försökte i kulisserna föreslå en dyr och blott en kortare tid livsuppehållande medicin som heter Skattepengar. Andra har föreslagit billiga kinapreparat etc.  

Det finns en etik som heter att försöka upprätthålla liv så långt som det är möjligt, men givet patientens tillstånd, den grava sjukdomsbilden och det lidande denna sjukdomsbild inneburit och kommer att innebära vore det mer oetiskt att fortsätta. 

Ansvarig läkare förklarar härmed patienten död. Klockan är 23:09.

Må gud ha förbarmande över dennes själ.

Jag beklagar, verkligen.

Läs mer här, här, här, här, här, här, här 

Annonser