…eller kanske tack vare det extra omak det inneburit och innebär för barnomsorgs- och skolpersonal med en extra administrativ pålaga att intyga att barnet inte varit på enheten, så kan kontateras att antalet VAB-dagar sjunkit med 6%

Varenda tiondel av detta behöver ju inte emanera ur fusk, omvänt så är nog inte allt fusk med VAB uppdagat, men hur som helst – varenda orättmätig spänn ut som man kan strypa gör ju förstås att manöverutrymmet för reformer eller skattesänkningar blir större.

Vad den förra regeringen egentligen höll på med kan man ju undra…… :-/

Läs mer här

Annonser