…något kommunalt självstyre. Det börjar framgå med alltmer önskvärd tydlighet sedan Vellinge svängt efter massiv central påtryckning.

Läs mer om folkvalda i Vellinge med svansen mellan benen här, här

En liten fotnot… Då allting nu verkar kunna styras från Stockholm, kanske man som stockholmare äntligen kan hoppas på en central doktrin om rejäla effektiviseringar ute i landets alla kommuner och därmed en lindring av den kommunala skatteutjämningen…? 

Njae, kanske ändå inte va…?

Men det känns ändå som det är värt ett försök även inom det området när centraliseringsivern ändå verkar vara hyggligt i gång och hyggligt framgångsrik när det gäller och om man bara lägger manken till tydligen…