…som verkat fatta det här med valfrihet – i detta fall familjers valfrihet – är Solveig Zander (c) som levererar en läsvärd debattartikel i ämnet på AB. Detta som en reaktion på folkpartiets landsmöte där flera förespråkar samma modell som (s) ju driver hårt med tvångsdelad föräldraförsäkring, den tredelade modellen.

Ett riktigt liberalt parti skulle förstås inse att det är familjerna själva som är bäst lämpade att fatta beslut om vad som angår dem närmast. (Vilket också konservativa partier tycker samt över 80% av svenska folket). Man får hoppas att partiet till slut, på något vis tar sitt förnuft till fånga.

Den närmast rabiata feministen Birgitta Ohlsson (fp) är förstås tongivande. I en oneliner kan hennes budskap sammanfattas: ”nu behöver vi putsa på vårt feministiska varumärke

Ja, snälla gör oss den tjänsten Birgitta! Putsa, gnugga och gno riktigt ordentligt tills det märket försvinner! 

 

Annonser