…att om man vill hitta en stor population människor som är intresserade av porr, spel, dobbel, fildelning och annan ”otukt” så är det i bibelbältet man ska börja leta.

T.ex. 80 procent av Jönköpings kommuns internetkapacitet används till detta. (SvD)

Jo, jo, där ser man… Den sista stora firren i det lugnaste av vatten är nog på långt när ännu inte uppfiskad… 😉

Läs även mer här, här