…sedan starten och hitintills 1400 unika besökare. Kul! Något att låta sig upprymmas av när de grå novemberslöjorna annars lägger sin tunga och fuktiga svepning om en. 

Det är influensatider och min käresta har drabbats av vad som till 99% måste vara grisflunsan. Hög feber och värk i kroppen. Trög andning och torrhosta. Som ett brev kommer på posten var väl detta att vänta i den bransch där hon jobbar. (Förskollärare)

Jag har full förståelse för att samhället prioriterar att vaccinera de ”akuta” funktionerna, såsom sjukvårdspersonal m.m. ”Ta först på din egen mask innan du hjälper andra” heter det ju när man flyger. Om en svår situation uppstår med många insjuknade så måste det ju finnas personal som kan ta hand om de sjuka. Förstås.

Men – och nu ska jag försöka att inte låta alltför partisk – varför prioriteras inte också barnomsorgspersonal som en utpräglad högriskgrupp när det kommer till vaccinering? Det är väl knappast ett okänt faktum att en förskola inte är det gömställe man ska uppsöka först om man har bacillskräck…? Det är naturligtvis duktigt med virus i omlopp och det är inte en fråga om utan en fråga om när personalen drabbas. Vem som helst som har med andra människor att göra, som kommer i kontakt med andra kan naturligtvis drabbas, men barnomsorgen är extra ansatt. När hela avdelningar – som nu – står utan personal har ju detta naturligtvis inverkan på samhället i stort, på störningen i den pedagogiska verksamheten… You name it,

Torde ju inte få hela systemet att krascha om man har detta i beaktande…? Eller?

Bara en enkel frågeställning från en novis på området vaccinationsprioriteringar.

Varför inte också prioritera barnomsorgen?

Annonser