Alliansregeringen fattade nyligen beslut om att undanröja de överklaganden som inkommit rörande Täby centrum-ombyggnaden och i och med detta kan ett för Täbys fortsatta utveckling mycket viktigt arbete påbörjas.

Förutom en expansion av de kommersiella ytorna och antalet butiker som befäster Täbys tätposition som köpcentrum och som navet i nordostsektorn, kommer en förtätning och uppsnyggning att ske. En riktig torgmiljö som tidigare saknats tillskapas och parkeringseländet på Attundafältet kommer att bli ett minne blott genom att parkeringarna kommer att läggas i underjordiskt garage. De bostadskvarter som uppförs kommer att göra centrumdelen mer levande även under icke affärs- och kontrostid.

Täby centrums om- och utbyggnad kommer att innebära många välkomna arbetstillfällen i den rådande internationella lågkonjunkturen. Närmare 500 byggnadsarbetare beräknas få sysselsättning genom detta projekt, vilket naturligtvis är en vitaliserande injektion i en bransch som drabbats hårt av krisen.

Vi som gillar tanken på ett utvecklat Täby, ett Täby som regionalt centrum i hela norra Stockholm tackar för detta!

Täby får äntligen ett torg