I högstadiet hade jag den tvivelaktiga förmånen att ha en klassföreståndare aktiv i dåvarande (vpk), en samhällslärarinna aktiv i (s), en historielärare aktiv i (vpk) o.s.v.

Inför skolvalet 1985 inbjöds endast en talare – från (vpk).  (s) politik tog samhällslärarinnan själv hand om och mässade på med en ohämmad och ohejdad frenesi.

Operation dagsverke – som genomfördes för att man skulle göra en arbetsinsats och donera ersättningen till välgörande ändamål – gick på denna skola till sandinisternas kamp i Nicaragua…

De ”kulturella” inslag som förekom var uteslutande vänsterorienterade. Hyllning till arbetarklassen, de latinamerikanska bönderna och ett förakt mot kapitalism.

Nu har det hänt igen – eller så har det bara (ohejdat) fortsatt de senaste 25 åren? En rödfärgad lärare i Skellefteå har utnyttjat sin ställning att försöka sneaka in socialistpropaganda i ett prov. ”Den borgerliga regeringen har kört Sveriges ekonomi i botten” inleds en fråga med.

Detta ger onekligen flashbacks. Inga angenäma dito, vilket kanske är överflödigt att tillägga…

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1767621/lararen-laxas-upp-av-politiker

Annonser